Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2020

frytkatosia
4860 4e56 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialolylol lolylol
frytkatosia
Wszyscy czekają na księcia. Ale prawdziwy książę to zwykły człowiek, który szanuje ukochaną kobietę i daje jej poczucie bezpieczeństwa.
frytkatosia
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki
frytkatosia
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris
frytkatosia
Przykro mi, że jestem tym, czym jestem.
— Stephen King
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagabrynia gabrynia

April 03 2020

frytkatosia
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos "Moje drzewko pomarańczowe"
Reposted fromtomowa tomowa viaaleander aleander
frytkatosia
frytkatosia
2566 717c 500
Reposted fromteijakool teijakool viajanuschytrus januschytrus

March 31 2020

frytkatosia
3312 8fb7
frytkatosia
nie można się przygotować na prawdziwe cierpienie. musisz pozwolić, żeby rozdarło cię na strzępy.
— colleen hoover
frytkatosia
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931

March 30 2020

7813 fec2 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
7797 0713 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

xeptum:

soft kitty

Reposted fromSkydelan Skydelan
7760 3052 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
7750 4237 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
frytkatosia
miłość poznasz wtedy, kiedy stracisz, wtedy dowiesz się kogo kochałaś, bo będziesz myślała.. zawał ? nie. ból serca, strata.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
frytkatosia
Mimo wszystko tęsknota to potężna siła, przyzwyczajenia, połączona z miłością, albo po prostu mamy w sobie taki mechanizm autodestrukcji, sami siebie niszczymy żyjąc przeszłością, coś w tym jest. Dosłownie jest. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
frytkatosia
Nie ważne jak bardzo chcesz coś zatrzymać, czasem się nie da, czasami trzeba odpuścić i puścić, coś co chcesz tak mocno trzymać, i nie ważne czy to zwierzak, może kotek, czy człowiek, jakaś relacja. Czasami życie jest niesamowicie niesprawiedliwe i inaczej się nie da. Wiem jak mocno to kochasz, a słowo poddać się ciężko ci przechodzi przez usta, odpuszczać, puścić coś , tak jak fala zabierająca piasek nad morzem, zbiera go, ale przychodzi moment ,że puszcza, bo inaczej nie może.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl