Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2020

frytkatosia
0712 2b9f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabluejane bluejane
frytkatosia
Sponsored post
soup-sponsored
frytkatosia
9995 2a79 500
frytkatosia
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viabluejane bluejane

June 24 2020

frytkatosia
5636 54c5
Reposted fromexistential existential viazzuuoo zzuuoo
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakrukowate krukowate
frytkatosia
5665 7cab 500
Reposted fromexistential existential viakurwajegomac kurwajegomac
frytkatosia
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— Listy na wyczerpanym papierze. Magda Umer o Przyborze
Reposted fromurwisko urwisko viakurwajegomac kurwajegomac
frytkatosia
Reposted fromroko roko viaceplus ceplus

June 23 2020

frytkatosia
1359 a2b4 500
not just any animal sounds but Moose in heat sounds.
Reposted from1911 1911 viaangusiasty angusiasty
frytkatosia
8408 0ff3 500
Szczecin, ul. Kolumba
kocham Cię miasto.
frytkatosia

June 19 2020

frytkatosia
4637 a265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabluejane bluejane
frytkatosia
W tym roku częściej płaczę, niż się śmieje.  W tym roku czerwcowe niebo płacze ze mną.  W tym roku płaczę ze światem, nad światem i nade mną . 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaromatycznie aromatycznie
frytkatosia
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
frytkatosia
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viablackheartgirl blackheartgirl

June 16 2020

frytkatosia
Po pierwsze, DOSTRZEGAĆ przyjemne sytuacje. Po drugie, samemu je STWARZAĆ. Po trzecie, GROMADZIĆ je, a nawet wyolbrzymiać.
Skoro biologia wbudowała nam do głowy mechanizm, który wyolbrzymia zagrożenia, to dla równowagi musimy nauczyć się wyolbrzymiać radości. To się nazywa "kapitalizacją pozytywnych emocji".
— prof. Ewa Trzebińska, psycholog kliniczny
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
frytkatosia
Tak, to dlatego robiłam wszystko, żeby zagłuszyć emocje. Bo one bolą.
— Cate Tiernan - "Ukochany nieśmiertelny"
frytkatosia
Jesteś dorosła, ukochaj pokrzywdzoną, małą dziewczynkę w sobie.
Niektórzy nie potrafią dać nam miłości, nie potrafią nawet dać jej sami sobie.
— Aleksandra Nawój
frytkatosia
1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...