Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viarosalie rosalie

June 11 2018

frytkatosia
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viacammycat cammycat
frytkatosia
7376 6fe3 500
Reposted fromrol rol viaOkruszek Okruszek
frytkatosia
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspokodama spokodama
frytkatosia
9025 4641 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
frytkatosia
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaJosette Josette
frytkatosia
frytkatosia
6552 5c6c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadunkellicht dunkellicht

June 10 2018

frytkatosia
I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień. Noc. Czasem będziesz się gubił, co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozmaici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę. Jesteś sam ze swoimi wspomnieniami. Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty czytając go, nie uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam.
— Marek Hłasko "Pętla"
Reposted fromcountingme countingme viabadblood badblood
frytkatosia
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viainvisibile invisibile
frytkatosia
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viablackheartgirl blackheartgirl
frytkatosia
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viainvisibile invisibile
frytkatosia
5804 3216 500
Reposted fromnutt nutt viapandapoo pandapoo
frytkatosia
Tęsknię za Tobą
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianonecares nonecares
frytkatosia
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianonecares nonecares
frytkatosia
0970 c3f6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianonecares nonecares
There are times when I am convinced I am unfit for any human relationship.
— Franz Kafka, from  Letters To Felice (via violentwavesofemotion)

June 09 2018

frytkatosia

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaBloodEve BloodEve
frytkatosia
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viaMashe Mashe
frytkatosia
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl